Home Feedback Search Map
Заинтересовали наши предложения? Всегда рады ответить на ваши вопросы:

+38050-631-0070  Анатолий
+38050-655-3555  Владимир
Оформление сделки
Законы Украины
Зарегистрируйтесь на нашем сайте чтобы получать интересные новости и предложения первым! Регистрация >>

Розділ I - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

 

 Із змінами і доповненнями, внесеними

Указами Президії Верховної Ради Української РСР

 від 27 лютого 1985 року N 8474-Х, ВВР, 1985 р., N 11, ст. 205,

 від 12 травня 1986 року N 2204-ХI, ВВР, 1986 р., N 21, ст. 414,

 від 27 червня 1986 року N 2444-ХI, ВВР, 1986 р., N 27, ст. 539,

 від 25 жовтня 1988 року N 6757-ХI, ВВР, 1988 р., N 45, ст. 1070,

 від 28 січня 1991 року N 660-ХII, ВВР, 1991 р., N 9, ст. 89,

Законом України

 від 18 грудня 1991 року N 1993-ХII, ВВР, 1992 р., N 12, ст. 169,

Декретом Кабінету Міністрів України

 від 15 грудня 1992 року N 11-92, ВВР, 1993 р., N 7, ст. 55,

Законами України

 від 6 травня 1993 року N 3187-ХII, ВВР, 1993 р., N 24, ст. 258,

 від 16 грудня 1993 року N 3718-ХII, ВВР, 1994 р., N 3, ст. 15,

 від 11 липня 1995 року N 287/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 29, ст. 218,

 від 2 березня 2000 року N 1525-III, ОВУ, 2000 р., N 13, ст. 503,

 від 15 травня 2003 року N 762-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1021,

 від 5 червня 2003 року N 898-IV, ОВУ, 2003 р., N 28, ст. 1362,

від 29 червня 2004 року N 1925-IV, ОВУ, 2004 р., N 29, ст. 1953,

 від 20 січня 2005 року N 2377-IV, ОВУ, 2005 р., N 4, ст. 197,

 від 31 травня 2005 року N 2598-IV, ОВУ, 2005 р., N 26, ст. 1482,

 від 1 грудня 2005 року N 3167-IV, ОВУ, 2005 р., N 51, ст. 3176,

 від 12 січня 2006 року N 3334-IV, ОВУ, 2006 р., N 5, ст. 208

 

Додатково див. Указ

 Президії Верховної Ради Української РСР

 від 21 грудня 1983 року N 6236-X

 

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі.

 

Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу, Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва.

 

Високі темпи розвитку державного і громадського житлового фонду на основі державних планів, заходи, яких вживає держава по сприянню кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, створюють необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на житло.

 

Важливим державним завданням є забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків. У вирішенні цього завдання активну участь беруть громадські організації і громадяни.

 

Конституція СРСР і Конституція Української РСР зобов'язують громадян дбайливо ставитися до наданого їм житла.

 

Радянське житлове законодавство покликане сприяти забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та охороні житлового фонду.

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло

 

Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни Української РСР мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, сприянням кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, справедливим розподілом під громадським контролем жилої площі, яка надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител, а також невисокою платою за квартиру і комунальні послуги.

 

Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР

 

Завданнями житлового законодавства Української РСР є регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

 

Стаття 3. Житлове законодавство Союзу РСР і Української РСР

 

Житлові відносини в Українській РСР регулюються Основами житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік та видаваними відповідно до них іншими актами житлового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами житлового законодавства Української РСР.

 

Відносини, зв'язані з будівництвом жител, регулюються відповідним законодавством Союзу РСР і Української РСР.

 

Стаття 4. Житловий фонд

 

Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий фонд.

 

Житловий фонд включає:

 

жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд);

 

жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд);

 

жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів);

 

жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд);

 

квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення).

 

До житлового фонду включаються також жилі будинки, що належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним об'єднанням, підприємствам і організаціям. Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік до цих будинків застосовуються правила, встановлені для громадського житлового фонду.

 

До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із

 законами України від 06.05.93 р. N 3187-ХІІ,

 від 12.01.2006 р. N 3334-IV)

 

Стаття 5. Державний житловий фонд

 

Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад народних депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні міністерств, державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд).

 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік будинки відомчого житлового фонду в містах і селищах міського типу підлягають поступовій передачі до відання місцевих Рад народних депутатів у порядку і в строки, що визначаються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР.

 

Жилі будинки, споруджені з залученням у порядку пайової участі коштів державних підприємств, установ, організацій, зараховуються (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР) до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, коли функції єдиного замовника по спорудженню цих будинків виконував виконавчий комітет Ради народних депутатів.

 

Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень

 

Жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється.

 

Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень

 

Періодично, у строки, встановлювані Радою Міністрів Української РСР, провадиться обстеження стану жилих будинків державного і громадського житлового фонду.

 

Непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення переобладнуються для використання в інших цілях або такі будинки зносяться за рішенням виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.

 

Непридатні для проживання жилі приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів може бути переобладнано в нежилі за рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

 

Порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання встановлюється Радою Міністрів Української РСР.

 

Стаття 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі

 

Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій статті 7 цього Кодексу.

 

Переведення жилих будинків і жилих приміщень відомчого і громадського житлового фонду в нежилі провадиться за пропозиціями відповідних міністерств, державних комітетів, відомств і центральних органів громадських організацій.

 

Переведення жилих будинків і жилих приміщень, що належать колгоспам, у нежилі здійснюється за рішенням загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених.

 

Переведення жилих будинків житлово-будівельних кооперативів у нежилі не допускається.

 

Стаття 9. Житлові права громадян

 

Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів.

 

Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України.

 

Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом.

 

Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.

 

(Із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 06.05.93 р. N 3187-ХІІ)

 

Стаття 10. Житлові обов'язки громадян

 

Громадяни зобов'язані дбайливо ставитися до будинку, в якому вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, додержувати правил користування жилими приміщеннями, економно витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію.

 

Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду інтересам суспільства.

 

(Із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 06.05.93 р. N 3187-ХІІ)

 

Стаття 11. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання житлових відносин

 

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік віданню Союзу РСР у галузі регулювання житлових відносин підлягають:

 

1) забезпечення єдності законодавчого регулювання житлових відносин;

 

2) керівництво житловим господарством союзного підпорядкування, загальне керівництво житловим господарством союзно-республіканського підпорядкування;

 

3) встановлення загальних засад організації і діяльності органів державного управління житловим господарством;

 

4) затвердження планових завдань по капітальному ремонту житлового фонду по союзних республіках, міністерствах, державних комітетах і відомствах СРСР;

 

5) проведення єдиної технічної політики в галузі ремонту житлового фонду;

 

6) встановлення нормативів витрачання фінансових і матеріальних ресурсів на експлуатацію та ремонт житлового фонду по союзних республіках, міністерствах, державних комітетах і відомствах СРСР;

 

7) встановлення єдиного порядку державного обліку житлового фонду;

 

8) встановлення основних правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надання жилих приміщень і користування ними;

 

9) встановлення розміру квартирної плати і пільг по оплаті жилих приміщень та комунальних послуг;

 

10) встановлення основних правил організації та діяльності житлово-будівельних кооперативів;

 

11) державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду і встановлення порядку його здійснення;

 

12) вирішення інших питань загальносоюзного значення в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду відповідно до Конституції СРСР і Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік.

 

Стаття 12. Компетенція Української РСР у галузі регулювання житлових відносин

 

Віданню Української РСР у галузі регулювання житлових відносин поза межами компетенції Союзу РСР підлягають:

 

1) законодавче регулювання житлових відносин у республіці;

 

2) керівництво житловим господарством союзно-республіканського і республіканського підпорядкування, встановлення порядку організації та діяльності органів державного управління цим господарством;

 

3) затвердження планових завдань по капітальному ремонту житлового фонду в республіці;

 

4) здійснення державного обліку житлового фонду на території республіки;

 

5) встановлення порядку обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надання жилих приміщень і користування ними;

 

6) встановлення порядку і строків внесення квартирної плати та плати за комунальні послуги;

 

7) встановлення порядку організації та діяльності житлово-будівельних кооперативів, прав і обов'язків їх членів;

 

8) встановлення правил і норм технічної експлуатації жилих будинків і правил користування придомовими територіями;

 

9) здійснення державного контролю за використанням і схоронністю житлового фонду;

 

10) вирішення інших питань у галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду, якщо вони не віднесені до компетенції Союзу РСР.
Главная     Регистрация     Админцентр     Контакты     RSS 2.0

2007 © zemli.com all rights reserved