Home Feedback Search Map
Заинтересовали наши предложения? Всегда рады ответить на ваши вопросы:

+38050-631-0070  Анатолий
+38050-655-3555  Владимир
Оформление сделки
Законы Украины
Зарегистрируйтесь на нашем сайте чтобы получать интересные новости и предложения первым! Регистрация >>

Розділ II - ПРАВА НА ЛІСИ
 

Розділ II

ПРАВА НА ЛІСИ

 

 

Глава 1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ

 

 

Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності

 

Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності Українського народу.

 

Від імені Українського народу права власника на ліси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

 

Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.

 

Суб'єктами права власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.

 

Стаття 8. Право державної власності на ліси

 

У державній власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що перебувають у комунальній або приватній власності.

 

Право державної власності на ліси набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій відповідно до закону.

 

Стаття 9. Право комунальної власності на ліси

 

У комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності.

 

У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті або віднесені до об'єктів комунальної власності в установленому законом порядку.

 

Право комунальної власності на ліси реалізується територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

 

Стаття 10. Право приватної власності на ліси

 

Ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності.

 

Суб'єктами права приватної власності на ліси є громадяни та юридичні особи України.

 

Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси

 

Право комунальної власності на ліси набувається при розмежуванні в установленому законом порядку земель державної і комунальної власності, а також шляхом передачі земельних ділянок з державної власності в комунальну та з інших підстав, не заборонених законом.

 

Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси

 

Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом.

 

Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі.

 

Ліси, створені громадянами та юридичними особами на земельних ділянках, що належать їм на праві власності, перебувають у приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

 

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси

 

Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб України виникає з моменту одержання ними документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної реєстрації.

 

Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без громадянства та іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.

 

Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси, є державний акт на право власності на землю, виданий на відповідну земельну ділянку.

 

Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси

 

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, мають право:

 

1) власності на лісові ресурси та їх використання в порядку, визначеному цим Кодексом;

 

2) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

 

3) продавати або іншим шляхом відчужувати відповідно до закону земельну лісову ділянку;

 

4) споруджувати в установленому порядку виробничі та інші будівлі й споруди, необхідні для ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів.

 

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, зобов'язані:

 

1) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування відповідно до цього Кодексу;

 

2) забезпечувати охорону, захист, відтворення і підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей та покращання родючості ґрунтів, виконувати інші заходи відповідно до вимог лісового законодавства;

 

3) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;

 

4) вести лісове господарство та використовувати лісові ресурси способами, які не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, забезпечують збереження корисних властивостей лісів і створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;

 

5) вести первинний облік лісів, надавати в установленому законодавством порядку статистичну звітність та інформацію про стан лісів і використання лісових ресурсів;

 

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства.

 

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси.

 

Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси

 

Право приватної власності на ліси припиняється в разі припинення права власності на земельну лісову ділянку у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

Припинення права власності на ліси в разі добровільної відмови власника від права власності на земельну лісову ділянку на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу в установленому законом порядку.

 

Глава 2. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

 

 

Стаття 16. Право користування лісами

 

Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового користування лісами.

 

Стаття 17. Постійне користування лісами

 

У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи.

 

У постійне користування ліси на землях комунальної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи.

 

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища.

 

Право постійного користування лісами посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

 

Стаття 18. Тимчасове користування лісами

 

Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що перебувають у державній, комунальній або приватній власності.

 

Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим - терміном від одного до п'ятдесяти років і короткостроковим - терміном до одного року.

 

Довгострокове тимчасове користування лісами - засноване на договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

 

Довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.

 

Довгострокове тимчасове користування лісами приватної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок шляхом укладення між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем договору, який підлягає реєстрації в органі виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.

 

Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб, передбачених цим Кодексом, здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного лісокористувача на підставі спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним лісокористувачем підприємствам, установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам.

 

Суб'єктами правовідносин тимчасового користування лісами є:

 

власники лісів або уповноважені ними особи;

 

підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

 

Тимчасовий лісокористувач не має права передавати лісові ділянки в тимчасове користування іншим особам.

 

Стаття 19. Права та обов'язки постійних лісокористувачів

 

Постійні лісокористувачі мають:

 

1) право самостійно господарювати в лісах;

 

2) виключне право на заготівлю деревини;

 

3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації;

 

4) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством;

 

5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для ведення лісового господарства.

 

Постійні лісокористувачі зобов'язані:

 

1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на основі принципів сталого розвитку;

 

2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;

 

3) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;

 

4) вести первинний облік лісів;

 

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;

 

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства;

 

7) своєчасно вносити плату за спеціальне використання лісових ресурсів;

 

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів електромереж, інших інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування.

 

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки постійних лісокористувачів.

 

Стаття 20. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування

 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право:

 

1) здійснювати господарську діяльність у лісах з дотриманням умов договору;

 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в установленому порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності;

 

3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації.

 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування зобов'язані:

 

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені договором;

 

2) виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом та договором;

 

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;

 

4) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту і відтворення типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі;

 

5) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів;

 

6) не порушувати прав інших лісокористувачів.

 

Законом та договором можуть бути передбачені й інші права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування.

 

Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування

 

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування мають право:

 

1) здійснювати використання лісових ресурсів з додержанням вимог спеціального дозволу;

 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами у встановленому порядку споруджувати тимчасові будівлі та споруди, необхідні для зберігання і первинної обробки заготовленої продукції;

 

3) власності на заготовлену ними в результаті використання лісових ресурсів продукцію та доходи від її реалізації;

 

4) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством.

 

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування зобов'язані:

 

1) здійснювати використання лісових ресурсів за встановленими правилами і нормами;

 

2) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту та відтворення лісів, охорони типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу;

 

3) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів;

 

4) не порушувати прав інших лісокористувачів.

 

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування.

 

Стаття 22. Припинення права користування лісами

 

Підставами припинення права постійного користування лісами є:

 

1) припинення права користування земельною лісовою ділянкою у випадках і порядку, встановлених законом;

 

2) використання лісових ресурсів способами, які завдають шкоду навколишньому природному середовищу, не забезпечують збереження оздоровчих, захисних та інших корисних властивостей лісів, негативно впливають на їх стан і відтворення;

 

3) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням.

 

Право тимчасового користування лісами припиняється у випадках, передбачених статтею 78 цього Кодексу для припинення права використання лісових ресурсів.

 

Стаття 23. Лісові сервітути

 

Лісовий сервітут - право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою.

 

Громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, якщо інше не передбачено законом.

 

Права власників лісів або лісокористувачів можуть бути обмежені на користь інших заінтересованих осіб на підставі закону, договорів, заповіту або за рішенням суду.

 

Установлення лісового сервітуту не веде до позбавлення власника земельної лісової ділянки, щодо якої встановлений лісовий сервітут, права володіння, користування та розпоряджання нею, а користувача - володіння, користування.

 

Лісовий сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника лісів або користувача земельної лісової ділянки, щодо якої він установлений.

 

Положення Цивільного та Земельного кодексів України застосовуються до лісових сервітутів у частині, що не суперечить вимогам цього Кодексу.

 

Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян

 

Права власників лісів, лісокористувачів та громадян охороняються законом і можуть бути обмежені або припинені лише у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

 

Збитки, завдані внаслідок порушення прав власників лісів, лісокористувачів та громадян, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до закону.

Главная     Регистрация     Админцентр     Контакты     RSS 2.0

2007 © zemli.com all rights reserved