Home Feedback Search Map
Заинтересовали наши предложения? Всегда рады ответить на ваши вопросы:

+38050-631-0070  Анатолий
+38050-655-3555  Владимир
Оформление сделки
Законы Украины
Зарегистрируйтесь на нашем сайте чтобы получать интересные новости и предложения первым! Регистрация >>

Розділ VIII - ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 

Розділ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування.

 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

 

3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів за категоріями захисності та відповідний режим ведення лісового господарства не можуть бути змінені до затвердження в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом.

 

4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до завершення терміну, на який вони були видані.

 

5. До одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

 

6. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 7, ст. 57) такі зміни:

 

1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:

 

"4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства";

 

2) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:

 

"1. До земель іншого природоохоронного призначення належать земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність";

 

3) пункт "б" частини другої статті 55 виключити;

 

4) назву та частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

 

" Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення

 

1. Земельні ділянки лісогосподарського призначення за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються в постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства";

 

5) у частині першій статті 58:

 

пункт "а" доповнити словами "не зайнятими лісами";

 

пункт "б" доповнити словами "крім земель, зайнятих лісами";

 

6) у пункті "в" частини першої статті 90 слово "сільськогосподарську" виключити;

 

7) у частині першій статті 95:

 

у пункті "б" слово "сільськогосподарську" виключити;

 

у пункті "в" слова "лісові угіддя" замінити словом "ліси";

 

8) у частині третій статті 122:

 

у пункті "б" слова "лісового і" виключити;

 

пункт "в" доповнити словами "крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті";

 

9) у статті 149:

 

у частині п'ятій:

 

у пункті "б" слова "лісового і" виключити;

 

пункт "в" доповнити словами "крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті";

 

частину дев'яту викласти в такій редакції:

 

"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім випадків, визначених частинами п'ятою - восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу";

 

10) частину сьому статті 151 після слова "природоохоронних" доповнити словами "територіальних органів виконавчої влади з питань лісового господарства";

 

11) статтю 162 після слова "сільськогосподарського" доповнити словами "і лісогосподарського";

 

12) у статтях 19, 22, 25, 55, 56, 57, 83, 84, 162, назві глави 11 слова "лісовий фонд" в усіх відмінках замінити словами "лісогосподарського призначення" у відповідних відмінках.

 

7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом:

 

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Кодексу;

 

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;

 

3) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Кодексом;

 

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом, а також перегляд і скасування тих нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу.

 

8. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом.

 

 

 

 

 

Президент України

 

Л. КРАВЧУК

 

м. Київ

21 січня 1994 року

N 3852-XII

 

 

 

Главная     Регистрация     Админцентр     Контакты     RSS 2.0

2007 © zemli.com all rights reserved